Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
– – – 100 % obsahu – – – www.hrady-zriceniny.cz – – – 0 % reklamy – – –
Bezděz Potštejn Sirotčí hrádek Kunžvart Dobronice
Hazlov Kaceřov Házmburk Červená Lhota Kašperk
Cesta: pruh země, po kterém se chodí pěšky. Silnice se liší od cesty nejenom tím, že se po ní jezdí autem, ale že je jen čarou, která spojuje jeden bod s druhým. Silnice nemá smysl v sobě samé; smysl mají jen dva body, které spojuje. Cesta je chvála prostoru. Každý úsek cesty má smysl sám v sobě a zve nás k zastavení.
Milan Kundera: Nesmrtelnost      

Stránky jsou věnovány hradům a jejich pozůstatkům převážně na území Čech, Moravy a Slezska. Katalog (postupně doplňovaný) dosud zahrnuje 2250 navštívených hradů, tvrzí a zřícenin u nás, dalších 340 lokalit ze Slovenska, 150 z Rakouska a 130 z Itálie, Švýcarska a dalších evropských zemí je zastoupeno zatím jen ve fotogalerii. Obsah webu vzniká od r. 2000 – v letech 2002–2012 byl umístěn na http://hrady.hyperlink.cz, od ledna 2013 na stávající adrese.

V katalogu najdete stručný popis historie každého objektu, zajímavosti, informace o přístupu, odkazy na blízká místa apod. Hodnocení (pět hvězdiček je nejvíc, jedna nejmíň) vychází vždy z mého vlastního dojmu a nemusí být pokládáno za přenositelné; náhodný návštěvník a ctitel Máchy nebo Hebera se ve svých očekáváních a zážitcích neshodnou.

Několik dalších stran je o vývoji hradů u nás, typech hradů, literatuře o hradech apod. Nechybí fotogalerie a galerie dobových obrazů a pohlednic (průběžně doplňované), slovník pojmů z hradní architektury a přehled českých panovníků.

V posledních letech jsou do katalogu zařazovány i významnější tvrze (často jde o objekty na nejasném pomezí mezi hradem a tvrzí) a další středověká opevněná místa.

Pokud kdekoli na stránkách najdete chyby věcné či technické (zastaralé informace, nefunkční odkazy apod.), budu rád, když mě na ně upozorníte – p.fabian@seznam.cz. Předem také děkuju za nápady a podněty, co na webu změnit, zpřehlednit nebo doplnit.

Objektů v katalogu: 2250 (z toho přírůstek v letech 2020–2024: 680)
Fotografií ve fotogalerii: 97820 (z toho přírůstek v letech 2020–2024: 43632)
Dobových obrazů a kreseb: 10015 (z toho přírůstek v letech 2018–2024: 5312)


Poslední aktualizace:

[2024/7] Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin ve Švýcarsku (13 nových míst z cesty v červenci 2024).

[2024/7] V katalogu doplněno 10 míst z cest v červnu 2024 (severní a střední Čechy). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu (přístupnost, stav), seznamů podle charakteru objektu (doplněny mj. komendy) a okresů (opraveno zařazení do okresu u Lemberku). V přehledech zřícenin hradů a tvrzí doplněny objekty s menšími nadpovrchovými zbytky zdiva. Aktualizován seznam všech hradů na našem území.

[2024/7] Ve fotogalerii doplněno 400 fotografií 18 míst z cest v červnu 2024.

Cvilín – Šelenburk Svojanov Malešov Zbraslavice Hranice

[2024/6] Vytvořen pokus o přehled nejkrásnějších hradů, tvrzí a zámků v ČR.

[2024/6] V katalogu doplněno 10 míst z cest v dubnu a květnu 2024 (severní Čechy, Vysočina, jižní Morava). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu (mj. opevněné kostely, předsunuté bašty, zříceniny technických památek) a okresů.

[2024/6] Ve fotogalerii doplněno 635 fotografií 28 míst z cest na jaře 2024.

[2024/5] V galerii historických vyobrazení doplněno 45 dobových pohlednic nebo fotografií 21 dosud nezastoupených míst z publikací nakladatelství Baron. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 1130 objektů uvedených v katalogu (z celkových 2230).

[2024/5] V katalogu doplněno 30 míst z cest na jaře 2024 (západní, jižní a střední Čechy, Vysočina), včetně dvou dosud chybějících reliéfních pozůstatků po hradech (Borkov, Hrádek u Zborov). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, přehledu ohrožených památek podle J. Úlovce a seznamu všech hradů na našem území.

[2024/5] Ve fotogalerii doplněno 1220 fotografií 52 míst z cest na jaře 2024.

Tichá Litochovice Ledeč nad Sázavou Ronov nad Sázavou Lukov

[2024/4] Knižní průvodci po hradech a zříceninách v Čechách a na Moravě a ve Slezsku jsou v eshopu nakladatelství PLOT opět k dostání v rámci jarní akce se slevou 40% – jejich případnou koupí podpoříte možnost vydání některého navazujícího titulu v dalších letech.

[2024/4] Doplněny fotografie hradů a zřícenin na Slovensku – 8 míst z cesty v březnu 2024.

[2024/3] V katalogu doplněno 20 míst z cest v zimě 2024 (převážně jižní a střední Morava). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, přehledu Národních kulturních památek ČR a seznamu všech hradů na našem území.

[2024/3] Ve fotogalerii doplněno 650 fotografií 27 míst z cest v zimě 2024 (převážně jižní a střední Morava).

[2024/2] Doplněny fotografie hradů, zřícenin a dalších opevnění na Slovensku – 26 míst z cesty v lednu 2024, z toho 10 nově zařazených. Doplněny možnosti parkování (u všech 340 míst na Slovensku), aktualizovány některé údaje (přístup, vstup, odkazy) a mapa slovenských hradů a zřícenin.

Kolštejn – Branná Kalec Cholina Příčovy – Větrník Svojanov

[2023/12] Dílčí grafické úpravy katalogu, fotogalerie a dalších částí webu, aktualizace údajů a náhledů fotografií v katalogu slovenských hradů, kaštelů a zřícenin.

[2023/11] Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin v Rakousku (18 nových míst z cest v létě a na podzim 2023), aktualizována mapa rakouských hradů a zřícenin (aktuálně 150 objektů).

[2023/10] Vytvořeny seznamy hradů v krajích ČR, další dílčí aktualizace katalogu.

[2023/10] Doplněny fotografie hradů, kaštelů a zřícenin na Slovensku – 27 míst z cesty koncem září 2023, z toho 10 nově zařazených. Opraveny některé údaje (přístup, vstup, odkazy), aktualizována mapa slovenských hradů a zřícenin.
Přehledy hradů (26), zřícenin hradů (99) a kaštelů na místě hradu (25) v katalogu slovenských hradů by už měly být kompletní – za případná upozornění na nesrovnalosti předem děkuji. Všechny objekty na Slovensku (aktuálně 330) jsou zachyceny novými fotografiemi po r. 2019.

[2023/10] Aktualizace údajů u několika objektů v katalogu – přístupnost, záchranné práce, plánované rekonstrukce apod.

[2023/9] Doplněny fotografie hradů, kaštelů a zřícenin na Slovensku – 94 míst z cest v srpnu a září 2023, z toho 50 nově zařazených. Opraveny některé údaje (přístup, vstup, odkazy), aktualizována mapa slovenských hradů a zřícenin.

[2023/8] V katalogu doplněno 14 míst z cest v červenci 2023 (převážně severní Morava a Slezsko, jižní Čechy). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, doplnění míst, která byste neměli minout (aktuálně 322) a seznamu všech hradů v ČR (bez ohledu na stupeň dochování, včetně domnělých/předpokládaných hradů a objektů na pomezí hradu a tvrze).

[2023/8] Ve fotogalerii doplněno 640 fotografií 30 míst z cest v červenci 2023 (převážně severní Morava a Slezsko, jižní Čechy).

Křivoklát Puchart Cuknštejn Zlenice Komorní Hrádek

[2023/7] V katalogu přidáno 10 zřícenin kostelů, kaplí a zvonic (z cest v letech 2022–2023), ve fotogalerii doplněny jejich fotografie.

[2023/7] Doplněny seznamy předsunutých bašt, obléhacích opevnění a zřícenin technických a jiných památek uvedených v katalogu.

[2023/7] V katalogu doplněno 16 míst z cest v květnu a červnu 2023 (převážně severní a západní Čechy, Vysočina). (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, doplnění ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce.

[2023/7] Ve fotogalerii doplněno 400 fotografií 26 míst z cest v květnu a červnu 2023 (převážně severní a západní Čechy, Vysočina).

[2023/6] Vloni vydané knížky o hradech a zříceninách v Čechách a na Moravě a ve Slezsku jsou před létem opět v eshopu nakladatelství PLOT se slevou 40%.

[2023/6] Aktualizovány záznamy (současné využití, stav, změny přístupnosti, probíhající rekonstrukce apod.) přibližně 75 objektů v katalogu.

[2023/4+5] Doplněny fotografie hradů, kaštelů a zřícenin na Slovensku – 45 míst z cest v dubnu a květnu 2023, z toho 26 nových. Opraveny některé údaje (přístup, vstup), aktualizována mapa slovenských hradů a zřícenin.

Lipý Mrač Osová Zvěstov Libčeves

[2023/4] V katalogu doplněno 20 míst z cest v březnu 2023. Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, přehledu vybraných statistik webu a poznámky k obsahu.

[2023/4] Ve fotogalerii doplněno 1150 fotografií 37 míst z cest v březnu 2023 (převážně Vysočina, západní Čechy, Kokořínsko, jižní Čechy).

[2023/3] Drobné úpravy a aktualizace u několika objektů v katalogu, úprava zařazení dvou míst (Kvítkov–Frýdlant mezi skalní hrady, Valeč–starší hrad mezi terénní pozůstatky).

[2023/2] V katalogu doplněno 20 míst z cest v únoru 2023. (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, aktualizace přehledu vybraných statistik webu a poznámky k obsahu.

[2023/2] Ve fotogalerii doplněno 655 fotografií 25 míst z cest v únoru 2023 (jižní Morava, Vysočina, střední Čechy).

[2023/2] Vloni vydané knížky o hradech a zříceninách v Čechách a na Moravě a ve Slezsku jsou aktuálně k dostání v eshopu nakladatelství PLOT se slevou 40% – jejich případnou koupí podpoříte možnost vydání některého navazujícího titulu v příštích letech.

[2023/1] V katalogu doplněno 20 míst z cest na podzim 2022 a v zimě 2022/23. Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu a okresů, doplnění ohrožených památek podle J. Úlovce.

[2023/1] Ve fotogalerii doplněno 485 fotografií 25 míst z cest v zimě 2022/23 (střední Čechy, Česká Sibiř).

[2023/1] Vytvoření základní verze katalogu hradů, kaštelů a zřícenin na Slovensku (po krajích), doplnění informací o přístupu a náhledů na mapy, aktualizace dalších údajů.

Strážnice Žákava Windsor Písečné Zvířetice

[2022/12] Drobné úpravy a aktualizace katalogu.

[2022/12] Doplnění seznamu ohrožených památek (podle NPÚ), úprava zhruba 100 fotografií hradů a zřícenin v Rakousku, dílčí aktualizace katalogu.

[2022/11] Doplnění Národních kulturních památek ČR, úprava zhruba 750 fotografií slovenských hradů a zřícenin, další drobné aktualizace katalogu.

[2022/11] Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin v Rakousku (18 nových míst z cest na podzim 2022), aktualizována mapa rakouských hradů a zřícenin (aktuálně 132 objektů).

[2022/11] Doplněny fotografie hradů, renesančních kaštelů a zřícenin na Slovensku – 67 míst z cest od května do října 2022, z toho 44 nově zařazených. Opraveny některé údaje (přístup, GPS), aktualizována mapa slovenských hradů a kaštelů.

[2022/10] V nakladatelství PLOT vyšla publikace Hrady a zříceniny na Moravě a ve Slezsku, textový a fotografický průvodce po 188 hradech, jejich zříceninách a hradech přestavěných na zámky na území Moravy a českého Slezska. Knížka koncepcí i zpracováním navazuje na předchozí svazek Hrady a zříceniny v Čechách – společně se pokouší představit všechny objekty na našem území, které mají charakter hradu, přestavěného hradu nebo zříceniny hradu. K dostání u dobrých knihkupců, na kosmas.cz, v e-shopu nakladatelství PLOT (aktuálně se zaváděcí slevou 40%) nebo jinde (ukázka ke stažení).
Děkuji všem, kdo k výsledné podobě obou knížek přispěli, a všemu, co mi je umožnilo realizovat – od Nikonu D90 (ročník 2009) přes Škodu Fabii (2002–2022), mnoho párů bot Prestige... až k monitoru počítače, u nějž jsem materiály z cest zpracovával.

Točník Komařice Ostrov nad Ohří Petrovice Kunžvart

[2022/9] Zpřesněny GPS souřadnice a informace o přístupnosti zhruba 20 slovenských hradů a zřícenin.

[2022/9] Aktualizace většího počtu záznamů v katalogu (především moravské hrady a zříceniny), náhledů fotografií a seznamů podle charakteru objektu a okresů.

[2022/9] Ve fotogalerii doplněno 305 fotografií 13 míst z cest v srpnu 2022 (převážně Vysočina).

[2022/8] Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin v Rakousku (18 míst z cest na jaře a v létě 2022, z toho 12 nových), aktualizována mapa rakouských hradů a zřícenin (aktuálně 114 objektů).

[2022/7] Ve fotogalerii doplněno 265 fotografií 12 míst na Moravě a ve Slezsku.

[2022/7] V katalogu doplněno 20 míst z cest v květnu a červnu 2022 (převážně střední Morava, Vysočina, střední Čechy), včetně dvou zaniklých hradů (Hodonín, Vimperk–Větrník). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, přehledu vybraných statistik webu a poznámky k obsahu.

[2022/7] Ve fotogalerii doplněno 700 fotografií 35 míst z cest v květnu a červnu 2022.

[2022/6] Doplněny fotografie několika hradů a zřícenin v dalších evropských zemích z nedávných cest, především v Polsku.

[2022/6] V katalogu přidáno 30 zřícenin kostelů, kaplí a zvonic (z cest v letech 2021–2022), ve fotogalerii doplněny jejich fotografie.

Lštění Průhonice Sirotčí hrádek Brandlín Benešov nad Ploučnicí

[2022/5] V nakladatelství PLOT vyšla publikace Hrady a zříceniny v Čechách – textový a fotografický průvodce po 373 hradech, jejich zříceninách a hradech přestavěných na zámky na historickém území Čech. K dostání u dobrých knihkupců, na kosmas.cz, v e-shopu nakladatelství PLOT nebo jinde. (Na stránkách nakladatelství PLOT je i ukázka ke stažení.) Pokud máte web hrady-zriceniny.cz rádi a byl vám někdy užitečný nebo inspirativní, pořízením knihy pro sebe nebo své blízké podpoříte jeho další rozvoj.

[2022/5] V katalogu doplněno 10 míst z cest v dubnu 2022. Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, přehledu vybraných statistik webu a poznámky k obsahu, drobné grafické úpravy webu.

[2022/5] Ve fotogalerii doplněno 740 fotografií 25 míst z cest v dubnu 2022 (jižní Morava, střední a východní Čechy).

[2022/4] V katalogu doplněno 40 míst z cest od ledna do března 2022 (západní, střední a východní Čechy, Vysočina, střední a severní Morava, Slezsko). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, doplnění ohrožených památek podle J. Úlovce, aktualizace přehledu vybraných statistik webu a poznámky k obsahu.

[2022/4] Ve fotogalerii doplněno zhruba 2200 fotografií 90 míst z cest v březnu 2022, převážně zřícenin hradů a terénních pozůstatků po hradech (střední a východní Čechy, Vysočina, jižní, střední a severní Morava, Slezsko).

Luštěnice Kouty Zvíkov u Lišova Sychrov Staré Čívice

[2022/3] Upraveno zařazení několika míst podle charakteru objektu (Burkvíz, Engelsberk, Líšnice, Mstěnice – zříceniny hradů, Moravský Beroun – zřícenina hradu v novodobé zástavbě), aktualizovány hranice okresů Bruntál a Olomouc.

[2022/2] Ve fotogalerii doplněno 540 fotografií 22 míst z cest v únoru 2022 (České středohoří, střední Čechy).

[2022/2] Upraveno zařazení několika míst podle charakteru objektu (Jílové u Děčína, Králův Dvůr, Újezd u Tišnova, Zbraslavice), další drobné aktualizace katalogu.

[2022/2] Ve fotogalerii doplněno 640 fotografií 20 míst z cest v lednu 2022 (západní, střední a východní Čechy, Podkrkonoší).

[2022/1] Aktualizovány a revidovány záznamy u zhruba 400 objektů v katalogu, především hradů, hradů přestavěných na zámky a zřícenin hradů na území Čech – popis, přístup a vstup, GPS, odkazy na další informace k místu aj.

[2022/1] V katalogu doplněno 15 míst z cest v prosinci 2021. Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, doplnění ohrožených památek podle J. Úlovce, aktualizace přehledu vybraných statistik webu.

[2022/1] Ve fotogalerii doplněno 910 fotografií 30 míst z cest v prosinci 2021 (Podkrušnohoří, střední a jižní Čechy, Vysočina).

Jaroměřice nad Rokytnou Škvorec Strážnice Krakovec Jenštejn

[2021/12] V katalogu doplněno 15 míst z cest převážně na podzim 2021. Aktualizace náhledů fotografií, dalších záznamů a textů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu.

[2021/12] Ve fotogalerii doplněno 510 fotografií 24 míst z cest na podzim 2021 (střední, jižní a východní Čechy).

[2021/11] Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin v Rakousku (33 míst z cest převážně na podzim 2021, z toho 31 nových), vytvořena mapa rakouských hradů a zřícenin (aktuálně 102 objektů).

[2021/11] Na stránkách slovenských hradů a zřícenin doplněny základní údaje ke každému objektu (charakter, GPS, přístupnost apod.) a odkazy na blízká místa.

[2021/10] Doplněny fotografie hradů, renesančních kaštelů a zřícenin na Slovensku – 81 míst z cest od srpna do října 2021, z toho 58 nově zařazených. Aktualizována mapa slovenských hradů a kaštelů, upravena struktura fotogalerie.

Chýnov Žákava Cornštejn Vlastějovice Proseč – Obořiště

[2021/9] V katalogu doplněno 25 míst z cest v létě 2021, včetně posledních dvou chybějících terénních pozůstatků po hradech na Moravě (Dětřichovice–Lubina, Janůvka). (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, doplnění ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce a přehledu všech hradů v ČR.

[2021/9] Ve fotogalerii doplněno 770 fotografií 30 míst z cest převážně v létě 2021.

[2021/8] Doplněn seznam slovenských hradů – pokus o co nejúplnější přehled objektů, ze kterých se dochovaly alespoň reliéfní pozůstatky.

[2021/8] V katalogu doplněno 15 míst z cest v červenci 2021 (jižní a severozápadní Čechy). Aktualizace dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, doplnění ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce a přehledu všech hradů v ČR.

[2021/8] Ve fotogalerii doplněno 470 fotografií 18 míst z cest v červenci 2021.

[2021/7] Upravena struktura fotogalerie – objekty v regionech jsou nově řazeny podle charakteru (hrady a zámky / zříceniny hradů / tvrze / zaniklé objekty atd.), podobná změna se týká i slovenských hradů, zřícenin a kaštelů.

[2021/7] V katalogu přidáno 20 zřícenin kostelů, kaplí a klášterů (z cest v letech 2020–2021), ve fotogalerii doplněny jejich fotografie. Aktualizace dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu, doplnění ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce.

Bubovice Vyšehořovice Rotštejn Staré Čívice Janovice u Rýmařova

[2021/6] V katalogu doplněno 20 míst z cest v červnu 2021 (východní Čechy, západní Čechy, jižní Morava).

[2021/6] Ve fotogalerii doplněno 530 fotografií 28 míst z cest v červnu 2021.

[2021/6] Doplnění galerie dobových vyobrazení – 40 pohlednic a starších fotografií 22 dosud nezastoupených míst (západní a střední Čechy).

[2021/6] Ve fotogalerii doplněno 360 fotografií 10 míst z cest v květnu 2021.

[2021/5] Na stránkách s větším počtem dobových vyobrazení nebo pohlednic jednotlivých objektů (např. Bezděz) přidána možnost prohlížení přes slideshow.

[2021/5] Doplnění galerie dobových vyobrazení – 720 pohlednic a starších fotografií 157 míst z publikace Nakladatelství Baron Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích: Severní Čechy (2021) – děkuju Petru Prášilovi. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 1012 objektů uvedených v katalogu.

[2021/5] V katalogu doplněno 35 míst převážně z cest na jaře 2021 (západní, severní a střední Čechy, Svitavsko a okolí). Aktualizace dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu (včetně přehledu všech hradů v ČR a zřícenin tvrzí), doplnění ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce.

[2021/5] Ve fotogalerii doplněno 1480 fotografií 52 míst z cest v březnu a dubnu 2021.

Manětín Lichnice Kamýk Borotín Libouchec

[2021/3] Doplněn výběr známých filmových lokací – hradů, zámků a dalších míst z katalogu. Upravena možnost vyhledávání na webu, nově by mělo fungovat i s diakritikou.

[2021/3] V katalogu doplněno 35 míst z cest v zimě 2021 (západní, jižní, severní a střední Čechy, Vysočina, východní Morava). Aktualizace dalších záznamů v katalogu, seznamů podle charakteru objektu (včetně přehledu všech hradů v ČR a objektů na pomezí hradu a tvrze) a ohrožených památek podle NPÚ, resp. J. Úlovce.

[2021/3] Ve fotogalerii doplněno 1610 fotografií 55 míst z cest v lednu a únoru 2021.

[2021/1] V katalogu doplněno 10 míst z cest v prosinci 2020 (jižní a střední Čechy). Aktualizace dalších záznamů v katalogu, seznamu všech hradů v ČR a statistik webu.

[2021/1] Ve fotogalerii doplněno 450 fotografií 16 míst z cest v prosinci 2020.

Gutštejn Chvalkovice Potštejn Malešov Zvíkov

[2020/12] Doplnění galerie dobových vyobrazení – 80 obrazů, pohlednic a historických fotografií, převážně dosud nezastoupených (často zaniklých) objektů. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 950 objektů uvedených v katalogu (z celkových 1790).

[2020/12] Vytvořen seznam všech hradů v ČR (bez ohledu na stupeň dochování, včetně domnělých/předpokládaných hradů a objektů na pomezí hradu a tvrze).

[2020/12] V katalogu doplněno 16 míst z cest v listopadu 2020 (jižní Čechy, Vysočina, jižní Morava, východní Čechy). Aktualizace dalších záznamů v katalogu (vč. zařazení do okresu – Vartnov) a statistik webu.

[2020/12] Ve fotogalerii doplněno 810 fotografií 30 míst z cest v listopadu 2020.

[2020/11] V katalogu doplněno 6 míst z cest na podzim 2020 (převážně jižní Čechy) a 12 samostatných záznamů pro objekty v blízkosti jiných, s nimiž byly původně spojeny do jednoho hesla (mj. Dalovice–Starý zámek, Nosislav–tvrz, Přestavlky–starší tvrz, Semily–Koštofrank, Vlčice–zámek, Zbenice–starší tvrz). Aktualizace náhledů fotografií a dalších záznamů v katalogu, drobné úpravy grafiky.

[2020/11] Ve fotogalerii doplněno 300 fotografií 12 míst z cest v říjnu 2020.

[2020/10] Doplnění galerie dobových vyobrazení – 480 obrazů, historických fotografií a pohlednic slovenských hradů, upravena struktura stránek, prolinkování s fotografiemi. Doplnění pohlednic 7 míst z publikace Nakladatelství Baron Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích: Západní Čechy (2018).

[2020/10] Doplněny fotografie hradů, renesančních kaštelů a zřícenin na Slovensku (převážně středním a jihovýchodním) – 41 míst z cest v srpnu a září 2020, aktualizována mapa slovenských hradů a kaštelů.

[2020/9] V katalogu přidáno 24 míst z cest v létě 2020 (převážně Morava a Slezsko). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu (včetně přehledu zřícenin tvrzí a objektů na pomezí hradu a tvrze), doplnění ohrožených památek podle NPÚ.
Aktualizována poznámka k obsahu II, doplněn přehled vybraných statistik webu.

[2020/9] Ve fotogalerii doplněno 740 fotografií 40 míst z cest v červenci a srpnu 2020.

[2020/9] Doplněno 117 retro kreseb Jana Heřmana. Odkazy na dobové obrazy a pohlednice jsou aktuálně vloženy u 921 objektů uvedených v katalogu, odkazy na kresby Jana Heřmana u 483 míst.

Panenský Týnec Panenský Týnec Rudník Vyšehořovice Zlovědice

[2020/8] V katalogu přidáno 20 zřícenin kostelů, kaplí a klášterů (z cest v letech 2019–2020), ve fotogalerii doplněny jejich fotografie. Aktualizace přehledu ohrožených památek podle NPÚ.

[2020/7] V katalogu přidáno 17 míst z cest začátkem léta 2020 (západní a severní Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu (včetně přehledu komend a objektů na pomezí hradu a tvrze), doplnění nejvýše položených hradů a tvrzí, Národních kulturních památek ČR a ohrožených památek, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2020/7] Ve fotogalerii doplněno 470 fotografií 26 míst z cest v červenci 2020.

[2020/7] Doplnění galerie dobových vyobrazení – přibližně 580 pohlednic, fotografií a obrazů 93 míst (severní Čechy, východní Čechy, Český ráj a Podbezdězí). Aktuálně jsou dobové obrazy a pohlednice vloženy u 914 objektů v katalogu.

[2020/6] Vytvořena fotogalerie hradů, pevností a zřícenin ve 20 dalších evropských zemích – 1370 fotografií 61 míst z cest v letech 2002–2020.

[2020/6] V katalogu přidáno 10 míst z cest v květnu 2020 (východní, střední a jižní Čechy, Vysočina). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů nejvýše položených hradů a tvrzí a ohrožených památek, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2020/6] Ve fotogalerii doplněno 390 fotografií 17 míst z cest v květnu 2020.

[2020/5] Doplněny fotografie hradů, pevností a zřícenin v Itálii z cesty v září 2019. Drobné úpravy fotogalerie slovenských hradů, vložení mapy.

[2020/5] V katalogu přidáno 30 míst z cest v dubnu 2020 (severní, východní a střední Čechy, Vysočina, jižní Morava). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2020/5] Ve fotogalerii doplněno 1800 fotografií 66 míst z cest v dubnu 2020.

[2020/5] Na stránkách s fotografiemi jednotlivých objektů (CZ, SK, AT, IT, CH) přidána možnost prohlížení přes slideshow.

[2020/5] V galerii dobových vyobrazení opraveno mylné přiřazení vedut popsaných jako "Rabenstein" od Václava Bergera a Johanna Venuta – ve skutečnosti se jedná o Zelenou Horu, nikoli Rabštejn nad Střelou.

Hartenberk Puclice Slavkov Bechyně Bouzov

[2020/4] V katalogu přidáno 22 míst z cest v březnu 2020 (západní, střední a východní Čechy, jižní Morava). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů Národních kulturních památek ČR, objektů na pomezí hradu a tvrze a zřícenin tvrzí, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2020/4] Ve fotogalerii doplněno 1070 fotografií 38 míst z cest v březnu 2020.

[2020/3] V katalogu přidáno 18 míst z cest v únoru 2020 (převážně severní Morava a Slezsko, včetně Těšínska). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů ohrožených památek a objektů na pomezí hradu a tvrze, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2020/3] Ve fotogalerii doplněno 560 fotografií 20 míst z cest v únoru 2020.

[2020/2] V katalogu přidáno 15 míst z cest převážně v lednu 2020 (střední a západní Čechy, Vysočina). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů Národních kulturních památek ČR a ohrožených objektů, aktualizace dalších informací a náhledů fotografií v katalogu, drobné úpravy grafiky stránek jednotlivých míst.

[2020/2] Ve fotogalerii doplněno 720 fotografií 28 míst z cest v lednu 2020.

[2020/1] V katalogu přidáno 12 míst z cest v prosinci 2019 (převážně východní a jižní Čechy). Úprava seznamů podle charakteru objektu, další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2020/1] Ve fotogalerii doplněno 510 fotografií 17 míst z cest v prosinci 2019.

[2020/1] Doplnění galerie dobových vyobrazení – 395 pohlednic 158 míst z publikace Nakladatelství Baron Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích: Západní Čechy (2018) – děkuju Petru Prášilovi. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 862 objektů uvedených v katalogu.

Potštejn Malešov Gutštejn Toužetín Žirovnice

[2019/12] V katalogu přidáno 13 lokalit z cest v listopadu a prosinci 2019 (jižní a střední Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, doplnění přehledů ohrožených památek a nejvýše položených hradů a tvrzí na našem území. Další drobné aktualizace informací a náhledů fotografií v katalogu.

[2019/12] Ve fotogalerii doplněno 520 fotografií 17 míst z cest na podzim 2019.

[2019/11] Třetí letošní doplnění fotografií hradů, kaštelů a zřícenin na Slovensku (celkem 53 míst z cest od června do října 2019, poslední na Spiš a Šariš). Vytvoření galerie dobových obrazů slovenských hradů. Drobné aktualizace a oprava chyb u několika záznamů v katalogu.

[2019/11] V katalogu přidáno 15 lokalit z cest v říjnu 2019 (východní Čechy, Český ráj, Mladoboleslavsko), aktualizace informací a náhledů fotografií u dalších objektů.

[2019/11] Ve fotogalerii doplněno 420 fotografií 17 míst z cest v říjnu 2019.

[2019/10] Doplněny fotografie z cest na Slovensko (21 míst, 710 fotografií) v létě a začátkem podzimu 2019.

[2019/9] V katalogu přidáno 10 lokalit z cest v srpnu 2019 (převážně severní Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce, náhledů fotografií a dalších údajů v katalogu.

[2019/9] Ve fotogalerii doplněno 520 fotografií 23 míst z cest v srpnu 2019.

Bezděz Potštejn Pole Kunžvart Bouzov

[2019/8] V katalogu přidáno 30 zřícenin kostelů, kaplí a klášterů u nás (převážně z cest v letech 2017–2019), ve fotogalerii doplněny jejich fotografie.

[2019/8] V katalogu přidáno 18 lokalit z cest v létě 2019 (převážně severní Morava a Slezsko, severní Čechy, střední Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce, náhledů fotografií a dalších údajů v katalogu.

[2019/8] Ve fotogalerii doplněno 780 fotografií 35 míst z cest v létě 2019.

[2019/7] Na stránky většiny objektů v katalogu vloženy odkazy na další informace na wikipedii. Drobné úpravy grafiky katalogu, rozdělení seznamu míst, která byste neměli minout, podle jejich charakteru.

[2019/7] Doplněny fotografie z cest do Rakouska (15 míst, 280 fotografií) a na Slovensko (16 míst, 465 fotografií) v první polovině roku 2019. Upravena struktura galerie slovenských hradů, doplněny odkazy.

[2019/6] V katalogu přidáno 30 lokalit z cest na jaře 2019 (střední a severní Morava, východní Čechy, Český ráj). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, náhledů fotografií a dalších údajů v katalogu.

[2019/6] Ve fotogalerii doplněno 930 fotografií 42 míst z cest v květnu a červnu 2019.

[2019/6] Na stránkách hradů a zřícenin v blízkém zahraničí (Rakousko, Slovensko, Itálie, Švýcarsko) doplněny odkazy na polohu v mapě.

[2019/5] Vytvořena google mapa hradů, tvrzí a zřícenin uvedených v katalogu, náhledy okolí vloženy i na stránky jednotlivých míst.

[2019/5] Přidány další specifické výpisy podle charakteru míst: objekty na pomezí hrad/tvrz, komendy, opevněné kostely a kláštery, zříceniny tvrzí. Drobné úpravy grafiky katalogu.

[2019/5] V katalogu přidáno 37 lokalit z cest v dubnu 2019 (převážně západní Čechy, Dačicko, střední Čechy). (Přehled nejnověji přidaných objektů je vždy v levé části stránky se seznamem míst, která byste neměli minout.) Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce. Další drobné aktualizace záznamů v katalogu (náhledy fotografií, přístupnost, současný stav apod.).

[2019/5] Ve fotogalerii doplněno 1280 fotografií 60 míst z cest v dubnu 2019. Oprava zařazení několika objektů na rozhraní západních a středních Čech do regionů.

[2019/5] Drobná doplnění galerie dobových vyobrazení. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 772 míst uvedených v katalogu.

Točník Komařice Ostrov nad Ohří Petrovice Kunžvart

[2019/4] V katalogu přidáno 29 lokalit z cest v březnu 2019 (Vysočina, střední Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, přehledů ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce. Další drobné aktualizace záznamů v katalogu (náhledy fotografií, přístupnost, současný stav apod.).

[2019/4] Ve fotogalerii doplněno 1240 fotografií 52 míst z cest v březnu 2019.

[2019/3] Doplněno 95 retro kreseb Jana Heřmana (odkazy jsou aktuálně vloženy u 444 míst z katalogu).

[2019/3] Zpřehledněna navigace po stránkách jednotlivých okresů – v levé části doplněny seznamy okresů po krajích.

[2019/3] V katalogu přidáno 46 lokalit z cest v zimě 2018/19 (jižní Morava, východní, střední a jižní Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, přehledů Národních kulturních památek ČR a ohrožených památek podle NPÚ a J. Úlovce. Další drobné aktualizace záznamů v katalogu (náhledy fotografií, přístupnost, současný stav apod.).

[2019/3] Ve fotogalerii doplněno 1450 fotografií 63 míst z cest v zimě 2018/19. Nově doplňované fotografie jsou ve vyšším rozlišení cca 1000x670 px – postupně bude do tohoto rozlišení exportována i většina starších.

[2019/2] Doplnění galerie dobových vyobrazení – přibližně 1050 pohlednic, fotografií, obrazů a grafik 230 míst (severní Morava a Slezsko, střední Morava, jižní Morava, Vysočina, východní Čechy). Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 742 míst z katalogu.

[2019/1] Doplnění galerie dobových vyobrazení – 735 pohlednic 262 míst z publikací Nakladatelství Baron (střední Čechy, jižní Čechy) – děkuju Petru Prášilovi. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 652 míst uvedených v katalogu.

[2019/1] Upravena grafika webu, drobné aktualizace obsahu a záznamů v katalogu.

Lštění Průhonice Brandlín Zahrádky Benešov nad Ploučnicí

[2018/12] Doplněny fotografie hradů, pevností a zřícenin v Rakousku a Itálii z cest v roce 2018.

[2018/12] V katalogu přidáno 10 lokalit z cest v listopadu 2018 (Podkrkonoší, východní Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu, další drobné úpravy v katalogu (náhledy fotografií, přístupnost, současný stav apod.).

[2018/12] Ve fotogalerii doplněno 760 fotografií 30 míst z cest v listopadu 2018.

[2018/11] V katalogu přidáno 10 lokalit z cest v říjnu 2018 (jižní, střední a severní Čechy). Aktualizace seznamů podle charakteru objektu a přehledu ohrožených památek.

[2018/11] Ve fotogalerii doplněno 610 fotografií 22 míst z cest v říjnu 2018.

[2018/10] V katalogu přidáno 20 lokalit z cest v září 2018 (severní Morava a Slezsko, Vysočina). Aktualizace náhledů fotografií v katalogu a informací o jednotlivých objektech (přístupnost, současný stav apod.).

[2018/10] Ve fotogalerii doplněno 680 fotografií 30 míst z cest v září 2018.

[2018/9] V katalogu přidáno 15 lokalit z cest v srpnu 2018 (severní Čechy, Táborsko). Aktualizace náhledů fotografií v katalogu, propojení položky "Charakter objektu" na stránkách jednotlivých míst s výpisy podle charakteru objektu.

[2018/9] Ve fotogalerii doplněno 550 fotografií 21 míst z cest v srpnu 2018.

Louzek Děvín Hluboká Zuvačov Neuberg

[2018/8] V galerii dobových vyobrazení doplněny veduty F. B. Wernera, Adolpha Kunikeho, Františka Richtera a dalších zhruba 100 obrazů, fotografií a pohlednic. U všech autorů propojeny obrazy se stránkami jednotlivých objektů v katalogu. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 542 míst uvedených v katalogu.

[2018/8] V katalogu přidáno 30 lokalit z cest v červenci a srpnu 2018 (především západní Čechy, Vysočina, jižní Morava). Aktualizovány náhledy fotografií v katalogu, další drobné úpravy a aktualizace.

[2018/8] Ve fotogalerii doplněno 930 fotografií 43 míst z cest v červenci a srpnu 2018.

[2018/7] Úprava seznamů podle charakteru objektu – rozděleny tvrze (včetně zřícenin a zaniklých objektů) a tvrze přestavěné na zámky, pozůstatky hradů v novodobé zástavbě nově řazeny do přehledu zřícenin hradů (např. Buštěhrad, Myšenec) nebo mezi zaniklými hrady.

[2018/7] Upravena grafika katalogu, přidány náhledy na polohu objektu v mapě, další drobné aktualizace.

[2018/7] V katalogu přidáno 25 lokalit z cest v červnu a červenci 2018 (především západní a jižní Čechy). Na stránkách jednotlivých míst v katalogu doplněny informace, pokud se jedná o Národní kulturní památky ČR nebo objekty ze seznamů ohrožených památek podle NPÚ, resp. publikací J. Úlovce. Aktualizovány náhledy fotografií v katalogu, další drobné úpravy a aktualizace.

[2018/7] Ve fotogalerii doplněno 820 fotografií 45 míst z cest začátkem léta 2018. Celková revize fotogalerie, vyřazení některých starších nekvalitních fotek.

[2018/6] V katalogu přidáno 38 lokalit z cest v květnu 2018 (především střední a jižní Morava). Vytvořen přehled lokalit po krajích, aktualizovány náhledy fotografií v katalogu, další drobné úpravy a aktualizace.

[2018/6] Ve fotogalerii doplněno 1100 fotografií 48 míst z cest na jaře 2018.

[2018/6] Doplněno 63 retro kreseb Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní položky. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 484 objektů z katalogu, kresby Jana Heřmana u 429 míst.

[2018/5] V katalogu přidáno 52 lokalit z cest v březnu a dubnu 2018 (především východní, jižní a západní Čechy). Doplnění přehledu ohrožených hradů, tvrzí a zámků podle publikací J. Úlovce a seznamu NPÚ, další drobné aktualizace a opravy (zařazení do okresů).

[2018/5] Ve fotogalerii doplněno 2200 fotografií 95 míst z cest na jaře 2018, včetně nově nafocených známějších hradů a zřícenin (např. Gutštejn, Krasíkov–Švamberk, Litice nad Orlicí, Potštejn, Nové Město nad Metují, Náchod, Orlík nad Vltavou, Točník, Valdek aj.).

Tichá Brumov Kostomlaty Hranice Cimburk u Koryčan

[2018/4] Aktualizace záznamů v katalogu, drobná úprava grafiky, přechod na zabezpečenou verzi webu (https://).

[2018/3] V katalogu přidáno 43 lokalit z cest v lednu až březnu 2018 (jižní, střední, severní a východní Čechy, Vysočina) a 5 dříve navštívených opevněných míst (např. Haselburg, Bílá věž). Větší aktualizace fotografií v katalogu a starších záznamů, doplnění přehledu ohrožených hradů, tvrzí a zámků podle publikací J. Úlovce a seznamu NPÚ.

[2018/3] Ve fotogalerii doplněno 1500 fotografií 68 míst z cest v zimě 2018, včetně nově nafocených známějších objektů (např. Bezděz, Konopiště, Želiv, Žirovnice, Žleby aj.).

[2018/2] Rozšíření a související úpravy galerie dobových vyobrazení (aktuálně jsou vložena u 460 objektů v katalogu, samostatnou galerii má 37 autorů). Oprava některých chyb v identifikaci objektů nebo autorství rytin/předloh, odstranění duplicit, úprava na přibližně chronologické řazení dobových vyobrazení na stránkách jednotlivých objektů.

[2018/1] Doplněny fotografie hradů a zřícenin v Itálii a San Marinu z cesty v prosinci 2017.

[2018/1] Upraveno vyhledávání na webu (spolehlivě funguje bohužel jen bez diakritiky), oprava některých typografických chyb, další drobné aktualizace obsahu a grafiky webu.

Mořice Plumlov Chodovská tvrz Tlumačov Skalka

[2017/12] V katalogu přidáno 10 lokalit z cest v listopadu a prosinci 2017 (Vysočina). Katalog je v tuto chvíli "subjektivně kompletní" (z hlediska navštívených míst) a měl by být téměř úplný, pokud jde o hrady (64), hrady přestavěné na zámky (140) a zříceniny hradů (315) na našem území.
V dalších letech bude rozšiřován především s ohledem na prostorovou vyváženost dalších objektů (zejména tvrzí a reliéfních pozůstatků po hradech, případně jiných středověkých opevněných míst) v rámci ČR.

[2017/12] Ve fotogalerii doplněno 610 fotografií 21 míst z cest v listopadu a prosinci 2017.

[2017/12] Doplnění informace o okresu do abecedního seznamu lokalit, oprava zařazení některých objektů do okresů (Beroun, Příbram), doplnění seznamu německých jmen hradů, úprava grafiky webu.

[2017/12] Aktualizace přibližně 300 záznamů v katalogu, zejména dříve v minulosti navštívených objektů, doplnění nadmořských výšek a odkazů na literaturu, aktualizace přístupnosti, drobné typografické a jazykové úpravy.

[2017/11] Přidán seznam ohrožených hradů, zámků a tvrzí Čech podle publikací J. Úlovce.

[2017/11] Ve fotogalerii doplněno 540 fotografií 17 míst z cest v listopadu 2017.

[2017/11] V katalogu přidáno 12 lokalit z cest v listopadu 2017 (východní a střední Čechy, Vysočina). Další drobné aktualizace obsahu katalogu, doplnění odkazů na literaturu, zpřesnění zařazení hradů/tvrzí podle charakteru objektu.

[2017/10] Ve fotogalerii doplněno 1420 fotografií 45 míst z cest na podzim 2017.

[2017/10] V katalogu přidáno 30 lokalit z podzimu 2017 (především západní, jižní a střední Čechy). Další drobné aktualizace obsahu a grafiky katalogu.

[2017/9] Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin v Itálii a ve Švýcarsku (31 objektů z cest v letech 2001–2017).

[2017/9] Ve fotogalerii doplněno 380 fotografií 17 hradů a tvrzí z cest na přelomu léta a podzimu 2017.

[2017/9] V katalogu přidáno 10 lokalit z konce léta 2017 (střední a jižní Čechy). Drobné aktualizace informací, doplnění 85 dobových obrazů.

[2017/8] Přidán výpis ohrožených nemovitých památek NPÚ zařazených v katalogu.

[2017/8] Ve fotogalerii doplněno 1220 fotografií 55 hradů a tvrzí z cest v létě 2017.

[2017/8] V katalogu přidáno 44 lokalit z léta 2017 (Morava a Slezsko, východní Čechy), včetně posledních chybějících hradů přestavěných na zámky (Krnov, Velké Heraltice). Aktualizován seznam Národních kulturních památek ČR zařazených v katalogu, drobné úpravy grafiky webu.

[2017/8] Doplněno 78 retro kreseb Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní položky, zpřehledněna struktura galerie (nově jsou zvlášť řazeny hrady a tvrze) – celkem obsahuje přibližně 2090 kreseb 485 objektů.

[2017/7] Ve fotogalerii doplněno 450 fotografií 24 hradů a tvrzí z cest v červnu a červenci 2017.

[2017/7] V katalogu přidáno 20 lokalit z cest v červnu a červenci 2017 (jižní, západní a střední Čechy), doplněn seznam Národních kulturních památek ČR zařazených v katalogu.

[2017/6] Ve fotogalerii doplněno 900 fotografií 45 hradů a tvrzí z cest v červnu 2017.

[2017/6] V katalogu přidáno 36 lokalit z cest v červnu 2017 (rozhraní jižní Moravy, jižních Čech a Vysočiny, jihozápadní Čechy, České středohoří, střední Čechy), včetně několika zbývajících hradů přestavěných na zámky (Bezdružice, Bor, Chyše, Planá, Poběžovice–Ronšperk, Zelená Hora) a poslední zříceniny hradu přestavěného na zámek (Prostiboř). Další drobné aktualizace katalogu (přístupnost apod.).

[2017/6] Ve fotogalerii doplněno 470 fotografií 24 hradů a tvrzí z cest v květnu 2017.

[2017/6] V katalogu přidáno 14 lokalit z cest v květnu 2017 (jižní a střední Čechy), včetně tří dosud nezařazených hradů přestavěných na zámky (Koloděje, Stráž nad Nežárkou, Třeboň). Další drobné aktualizace katalogu (přístupnost, GPS, stav apod.).

[2017/5] Provedena revize GPS všech objektů v katalogu, údaje (včetně přesných poloh v mapě) aktualizovány zhruba u 90 lokalit. Doplněna fotogalerie hradů a zřícenin v Rakousku (45 objektů z cest v letech 2005–2017).

[2017/4] Ve fotogalerii doplněno 1200 fotografií 43 hradů a tvrzí z cest v březnu a dubnu 2017.

[2017/4] V katalogu přidáno 34 lokalit z cest na jaře 2017 (západní, severní a východní Čechy, Vysočina, jižní Morava), včetně tří dosud chybějících zřícenin hradů (Čepička, Sviňomazský hrádek, Vlčinec) a několika hradů přestavěných na zámky. Další drobné aktualizace katalogu (přístupnost, GPS apod.), oprava zařazení několika míst do okresů a regionů.

[2017/4] Ve fotogalerii doplněno 820 fotografií 30 hradů a tvrzí z cest v březnu 2017.

[2017/3] Ve fotogalerii doplněno 330 fotografií 10 hradů z konce února 2017.

[2017/3] V katalogu přidáno 20 lokalit z cest v zimě 2017 (západní, severní a střední Čechy), včetně pravděpodobně posledního dosud chybějícího objektu na našem území, který si zachoval charakter hradu (Cheb), a posledních dvou zřícenin hradů přestavěných na zámky (Hartenberk, Hazlov). Další drobné aktualizace katalogu včetně přístupnosti (např. Týřov) a zařazení míst do okresů a regionů. Doplnění 50 dobových obrazů, celková úprava grafiky webu.

[2017/3] Doplněna fotogalerie – 650 fotografií 23 hradů, zámků a tvrzí z cest v zimě 2017.

[2017/2] Doplněno 51 retro kreseb Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní položky – celkem je zde nyní přibližně 2020 kreseb 480 objektů, převážně hradů.

[2017/2] V katalogu přidáno 7 lokalit z cest v zimě 2017 (Benešovsko, Mladoboleslavsko, Českolipsko). Další drobné aktualizace katalogu i jiných částí webu.

[2017/2] Doplněna fotogalerie – 470 fotografií 15 hradů, zámků a tvrzí z cest v zimě 2017.

[2017/1] Počet návštěv na webu hrady-zriceniny.cz v roce 2016 poprvé přesáhl 100,000 za rok – děkuju všem za přízeň! I nadále se budu snažit v rámci možností stránky doplňovat a zpřesňovat. Během letošního roku bych rád zařadil mj. fotogalerii hradů v blízkých zemích, hlavně v Rakousku.
Zvlášť pak děkuju těm, od kterých jsem (během roku nebo v průběhu let) dostal povzbuzující emaily, nebo upozornění na nepřesné a zastaralé informace.

Tepenec Oltářík Březnice Boskovice Cvilín

[2016/12] Drobné aktualizace katalogu, oprava zařazení hradů Pernštejn, Víckov a Žďárec do okresu Brno-venkov (nesprávně uveden Žďár nad Sázavou).

[2016/10] Doplněn seznam německých jmen hradů na našem území.

[2016/10] Zpřehlednění struktury galerie dobových obrazů a grafik, doplnění autorů rytin a předloh u vyobrazení z díla F. A. Hebera, oprava chybné identifikace Rýzmberku tamtéž (mylně uvedeno Osek–Rýzmburk).

[2016/10] Upravena a doplněna fotogalerie hradů v Posázaví, drobné aktualizace a opravy zařazení objektů do regionů.

[2016/9] V katalogu přidáno 30 lokalit z cest v září 2016 (střední Čechy, východní Čechy, střední a severní Morava). Další drobné aktualizace v katalogu i jiných částech webu.

[2016/9] Doplněna fotogalerie – 850 fotografií 37 hradů, zámků a tvrzí z cest v září 2016.

[2016/9] Doplněno 78 retro kreseb Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní položky – celkem je zde nyní přibližně 1980 kreseb 470 objektů, převážně hradů.

[2016/8] Doplněno 25 lokalit z cest v létě 2016 (hlavně jihozápadní Čechy, jižní Morava, střední Čechy) a 4 dříve navštívená místa (mj. Jaroměřice nad Rokytnou, Třešť), která v sobě rovněž obsahují starší tvrze. Další drobné aktualizace katalogu.

[2016/8] Doplněna fotogalerie – 960 fotografií 42 hradů, zámků a tvrzí z cest koncem července a v srpnu 2016.

[2016/8] Doplněno 183 vedut Johanna Venuta z počátku 19. století.

[2016/8] Doplněno 145 dobových obrazů a grafik – mj. F. A. Heber, Karel Brantl, Vincenc Kühnel, Adolph Kunike. Další drobné aktualizace galerie a katalogu.

[2016/7] Větší úpravy a zpřehlednění struktury katalogu objektů a jednotlivých záznamů v něm, podrobněji viz poznámky na vstupní straně katalogu.

[2016/7] V katalogu hradů přidáno 34 lokalit z cest začátkem léta 2016 (především na Moravě a ve Slezsku), včetně některých významných zámků vzniklých přestavbami z hradu (např. Kroměříž, Přerov, Nový Jičín, Fulnek, Frýdek, Slezská Ostrava, Strážnice, Veselí nad Moravou).

[2016/7] Doplněna fotogalerie – 920 fotografií 40 hradů, zámků a tvrzí z cest v létě 2016.

[2016/6] Drobnější aktualizace v katalogu hradů a v galerii dobových obrazů (opraveno/doplněno časové zařazení nebo autorství některých kreseb).

[2016/6] Doplněna fotogalerie – 430 fotografií 21 hradů a tvrzí z cest převážně v květnu 2016 (jižní Čechy, Sedlčansko).

[2016/6] V katalogu hradů přidáno 14 lokalit z cest v květnu 2016 a dva dříve navštívené objekty (Kamýk, Úsilov). Další drobné aktualizace katalogu (mj. zařazení objektů podle charakteru dochovaných pozůstatků). Seznam hradů (24) a hradních zřícenin (306) na našem území by měl být až na několik posledních chybějících míst téměř kompletní.

[2016/5] Doplněna fotogalerie – 890 fotografií 29 hradů a tvrzí z cest na jaře 2016 (jižní Morava, střední Čechy, Český ráj).

[2016/5] V katalogu hradů přidáno 16 lokalit z cest na jaře 2016.

[2016/4] Doplněna fotogalerie – 1270 fotografií 48 hradů a tvrzí z cest na jaře 2016 (západní Čechy, střední Čechy, Vysočina, jižní a střední Morava).

[2016/4] V katalogu hradů přidáno 38 lokalit z cest na jaře 2016. Přehled objektů na našem území, které mají charakter zříceniny hradu, by v tuto chvíli měl být téměř úplný.

[2016/3] Doplněno 50 retro kreseb Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní položky – celkem je zde nyní přibližně 1930 kreseb 450 objektů, převážně hradů.

[2016/3] Doplněny výpisy z katalogu (s náhledy fotografií) podle charakteru objektu a dochovaných pozůstatků. Drobné úpravy grafiky webu.

[2016/3] Doplněna fotogalerie – 1010 fotografií 39 hradů a tvrzí z cest v zimě 2015/16 (střední a severozápadní Čechy, Vysočina).

[2016/2] Doplněno 17 lokalit z cest v zimě 2015/16 (střední a severozápadní Čechy, Vysočina). Další drobné aktualizace katalogu hradů včetně informací o přístupnosti některých objektů.

[2016/2] Doplněno 18 obrazů hradů od Lubomíra Herce.

[2016/1] Drobné aktualizace katalogu hradů, u několika lokalit doplněny nebo opraveny informace o přístupu (mj. Dub, Víckov, Žďárec, Ketkovický hrad).

[2016/1] Doplněno 148 nových kreseb Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní položky.

Kost Ledeč nad Sázavou Horní Cerekev Sirotčí hrádek Mirošov

[2015/12] Doplněno několik desítek dobových obrazů a pohlednic, drobné aktualizace v katalogu hradů.

[2015/10] Výrazně doplněna (1250 nových obrazů) a přepracována galerie dobových obrazů, zaměřená na autory 19. století (mj. Balzer, Postl, Pucherna, Berger, Venuto, Ender, Brantl, Kunike, Heber, Haun a Kaliwoda a další). Dříve vložené obrazy a pohlednice byly graficky upraveny a většina z nich umístěna v mírně lepším rozlišení. Historická vyobrazení jsou aktuálně vložena u 276 objektů uvedených v katalogu hradů.

[2015/10] Upravena kvalita fotografií z let 2002–2004 (vyvážení barev, úrovně apod.).

[2015/9] V katalogu hradů doplněno 8 dosud chybějících lokalit z cest v srpnu 2015 (mj. Vítkův Kámen, Tovačov, Hranice, Rožnov). Další drobné aktualizace a úpravy. Katalog je v tuto chvíli "subjektivně kompletní" – obsahuje všech 695 navštívených hradů v ČR a všechny objekty mají svou fotogalerii.

[2015/9] Doplněna fotogalerie – 360 fotografií 12 hradů z cest v srpnu 2015 (střední Čechy, Šumava, střední Morava, Beskydy).

[2015/9] Upravena kvalita fotografií z let 2005–2008 (vyvážení barev, úrovně apod.). Drobné doplňky v katalogu na základě cest v srpnu 2015.

[2015/8] Upravena kvalita fotografií z let 2009–2012 + některých dalších (vyvážení barev, částečná korekce perspektivy apod.). Drobné změny grafiky katalogu hradů. Pokud víte o něčem, co by bylo užitečné zpřehlednit, opravit nebo aktualizovat, dejte mi prosím vědět (p.fabian@seznam.cz).

[2015/7] V katalogu hradů doplněno 27 nových lokalit z cest v první polovině července 2015 (Jeseníky a okolí, východní Čechy, střední a jižní Morava). Další drobné aktualizace a úpravy.

[2015/7] Doplněna fotogalerie – 1180 fotografií 46 hradů z cest v červenci 2015 (Jeseníky a okolí, východní Čechy, střední a jižní Morava, jižní Čechy).

[2015/6] Doplněn katalog hradů – 24 nových lokalit z cest od dubna do června 2015 (v jižních, západních, středních a severních Čechách). Další drobné opravy a aktualizace webu. Pěkné léto všem poutníkům a cestovatelům!

[2015/6] Doplněny nové kresby Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní položky – celkem je zde nyní přibližně 1750 kreseb 430 objektů, převážně hradů.

[2015/6] Doplněna fotogalerie – 1090 fotografií 42 hradů z cest od dubna do června 2015 (jižní, západní, střední a severní Čechy).

[2015/6] Drobné aktualizace v katalogu hradů, oprava identifikace několika objektů na kresbách Jana Heřmana.

[2015/5] Upravena galerie retro kreseb Jana Heřmana – doplněny nové skeny v lepší kvalitě, zpřehledněna celková struktura galerie – objekty jsou řazeny abecedně. Celkem nyní obsahuje přibližně 1650 kreseb 420 objektů, převážně hradů. Opraveny některé chyby v identifikaci objektů na kresbách a v popisech, odstraněny duplicitní kresby.

[2015/5] Doplněno 7 reprodukcí obrazů hradů od Lubomíra Herce.

[2015/5] Doplněn katalog hradů – 24 nových lokalit z cest od října 2014 do března 2015 (především jižní a západní Čechy, jižní Morava). Další drobné opravy a aktualizace webu.

[2015/5] Doplněna fotogalerie – 780 fotografií 26 hradů z cest v březnu 2015 (západní Čechy, jižní Morava, České středohoří).

[2015/3] Drobné aktualizace v katalogu (hrady v oblasti Moravského krasu a okolí, Českého středohoří).

[2015/3] Doplněna fotogalerie – 900 fotografií 26 hradů z cest na podzim 2014 (jižní Čechy) a v zimě 2015 (Vysočina, jižní Čechy, České středohoří).

[2015/2] Drobné aktualizace v katalogu – u několika lokalit opraveny odkazy na polohy v mapě (mj. Horní hrad (Horní Ves), Radkov u Telče) nebo aktualizovány informace o přístupu (Krumvald, Sokolčí, Velešín).

[2015/1] Doplněno 214 retro kreseb v galerii Jana Heřmana (celkem nyní obsahuje 1480 kreseb více než 400 objektů, převážně hradů), drobné úpravy obsahu a grafiky.

Bezděz Hasištejn Blatná Košťálov Mladá Boleslav

[2014/10] Doplněn katalog hradů – 25 dosud chybějících lokalit z cest v červenci a srpnu 2014 (Náchodsko, Svitavsko, Šumpersko, Bruntálsko, Opavsko). Další drobné opravy a aktualizace webu.

[2014/9] Upravena kvalita některých starších fotografií ve fotogalerii (do r. 2002).

[2014/8] Provedena korektura textů v katalogu hradů, doplněny odkazy na historické a další souvislosti.

[2014/8] Doplněna fotogalerie – 910 fotografií 45 hradů z cest v létě 2014 (severní a střední Morava, východní Čechy, Podkrkonoší).

[2014/8] Opraveny polohy několika lokalit (mj. Hrádek u Lázní Bělohrad, Studenec, Rychlovský hrádek), další drobné aktualizace v katalogu.

[2014/7] Po výpadku souvisejícím s aktualizací serveru mapy.cz byly v katalogu znovu zprovozněny odkazy na polohy hradů v turistických mapách. Drobné grafické a obsahové aktualizace webu.

[2014/6] Doplněn katalog hradů – 22 objektů z cest od konce března do června 2014 (západní a střední Čechy, Českolipsko, jižní Čechy). Další drobné opravy a aktualizace webu. Pěkné léto všem cestovatelům!

[2014/6] Doplněna fotogalerie – 1110 fotografií 46 hradů z cest od konce března do půlky června 2014 (hlavně západní Čechy, Českolipsko, jižní Čechy, střední Čechy).

[2014/5] Doplněn katalog hradů – 16 objektů z cest v březnu 2014 (převážně v Podkrušnohoří a středních Čechách). Drobné opravy a aktualizace.

[2014/5] Ve fotogalerii vytvořena samostatná stránka hradů v Podkrušnohoří – přirozená linie oddělující západní a severní Čechy v této oblasti chybí.

[2014/5] Doplněna fotogalerie – 1100 fotografií 40 hradů z cest v březnu 2014 (Podkrušnohoří, Vysočina, jižní a střední Čechy).

[2014/2] Doplněna fotogalerie – 940 fotografií 45 hradů z cest na podzim 2013 (severní a střední Čechy) a v zimě 2014 (jižní Morava, České středohoří).

[2014/2] Doplněn katalog hradů – 15 lokalit z cest na podzim 2013 a v zimě 2014 (převážně v severních a středních Čechách). Další drobné opravy a aktualizace.

[2014/2] Doplněna možnost zobrazení verze pro tisk (informace k místu) na stránkách jednotlivých hradů.

[2014/1] Upravena grafická podoba webu.

[2014/1] Prolinkovány odkazy ze stránek jednotlivých hradů na výpis lokalit po okresech, drobné úpravy a opravy obsahu webu.

[2014/1] Sjednoceno anti-chronologické řazení fotografií u jednotlivých objektů ve fotogalerii, drobné aktualizace v katalogu hradů.

[2014/1] Doplněna fotogalerie – 880 fotografií 54 hradů z cest v létě 2013 (střední Morava, Hostýnské vrchy, Podkrkonoší, podhůří Orlických hor).

[2014/1] Doplněno 480 retro kreseb v galerii Jana Heřmana (celkem nyní obsahuje 1270 kreseb zhruba 350 objektů, převážně hradů).

[2014/1] Doplněn katalog hradů – 49 objektů z cest v létě 2013 (hlavně východní a severovýchodní Čechy, jižní okraj Vysočiny, střední Morava, Hostýnské vrchy).

Lichnice

[2013/10] Aktualizován katalog hradů, doplněno 22 lokalit z cest v dubnu 2013, především v západních, severních a jižních Čechách.

[2013/8] Doplněn katalog hradů – 16 lokalit z cest v r. 2012 (zejména Vysočina, východní Čechy, severní Morava).

[2013/8] Ve fotogalerii opravena chyba v zařazení hradů na Svitavsku a Jindřichohradecku do Čech/Moravy.

[2013/6] Doplněna fotogalerie – přes 1100 fotografií 56 hradů z cest na jaře a začátkem léta 2013 (západní, jižní, severní, střední a východní Čechy, Vysočina, jižní Morava). Drobné aktualizace katalogu.

[2013/4] Doplněna a upravena galerie panoramatických fotografií – obsahuje i některé hrady u nás a v Evropě.

[2013/3] V katalogu hradů přidán výpis objektů po okresech.

[2013/3] Doplněn katalog hradů – 28 lokalit z cest v r. 2012 (severní, střední a jižní Čechy, Vysočina, jižní Morava), upravena grafika.

[2013/1] Stránky přesunuty na www.hrady-zriceniny.cz.

[2012/12] Všechny fotografie uloženy na novém serveru ve větším rozlišení (cca 800x600), doplněna fotogalerie – 175 fotografií z podzimu 2012 (střední a jižní Čechy, severní Morava).

[2012/12] Doplněn katalog hradů – 17 nových lokalit (střední a východní Čechách, Vysočina, Slezsko).

[2012/12] Doplněno 280 retro kreseb v galerii Jana Heřmana (celkem nyní obsahuje 790 kreseb téměř 300 objektů, převážně hradů).

[2012/10] Doplněna fotogalerie – 700 fotografií z konce jara a léta 2012 (střední Čechy, východní Čechy, Podkrkonoší, Vysočina a severní Morava). Drobné aktualizace katalogu.

[2012/10] V katalogu upraveny odkazy na mapy, měly by být opět plně funkční ve všech hlavních prohlížečích.

[2012/7] Doplněn katalog hradů – 41 nových lokalit (hlavně v západních a východních Čechách).

[2012/5] Upravena struktura fotogalerie.

[2012/5] Doplněna fotogalerie – 370 fotografií z jarních cest (především Vysočina a střední Čechy).

[2012/3] Doplněno 140 retro kreseb v galerii Jana Heřmana (celkem nyní obsahuje 517 kreseb více než 200 objektů, převážně hradů).

[2012/1] Upravena struktura galerie dobových obrazů a pohlednic.

[2012/1] Upravena grafika, odstraněny některé chyby při zobrazení ve Firefoxu.

Likava Devín Lietava Vinianský hrad Lednica

[2011/12] Doplněna fotogalerie – 140 fotografií z konce léta a podzimu (střední Čechy, Vysočina, Slovensko).

[2011/12] Poslední doplňky v galerii retro kreseb Jana Heřmana, doplněny odkazy na stránky jednotlivých hradů.

[2011/11] Doplněna galerie retro kreseb Jana Heřmana (celkem nyní obsahuje 360 obrazů 175 objektů, převážně hradů), opraveny některé chyby v původní verzi.

[2011/10] Doplněna galerie retro kreseb Jana Heřmana.

[2011/9] Doplněna galerie retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana a 7 obrazů hradů od Lubomíra Herce.

[2011/8] Doplněna fotogalerie – 470 fotografií z poslední doby (hrady v Českém ráji, ve východních Čechách a na severní a jižní Moravě).

[2011/7] Ve fotogalerii doplněno cca 660 fotografií českých, moravských a slovenských hradů z let 2002–2008.

[2011/5] V katalogu jsou po asi 14denním výpadku znovu funkční odkazy na mapy i v Internet Exploreru.

[2011/5] Doplněna fotogalerie – přes 600 fotografií 42 hradů v západních a středních Čechách.

[2011/4] Změněna struktura fotogalerie, doplněno přibližně 330 fotografií z poslední doby, aktualizovány některé záznamy v katalogu.

[2011/4] Upravena struktura záznamů v katalogu, každý objekt se nově nachází na samostatné stránce. Přidána možnost aktualizovat údaje odesláním formuláře.

[2011/3] V katalogu doplněny u všech objektů souřadnice a odkazy na mapy.

[2011/3] Doplněn katalog hradů – 24 nových lokalit (zejména ve východních, středních a jižních Čechách).

[2011/3] V rámci (omezených) možností upravena grafika webu, aktualizovány linky.

[2011/2] Úprava fotografií – všechny fotografie jsou nyní ve vyšším rozlišení (cca 640x480) a lepší kvalitě.

[2011/2] Změněna struktura fotogalerie, u fotografií doplněn rok pořízení, přidány linky z fotogalerie a historických obrazů do katalogu hradů.

[2011/1] Doplněny fotografie – rok 2010 (Slovensko, střední Čechy, Vysočina, východní Čechy).

[2010/10] Změněna struktura fotogalerie a fotogalerie slovenských hradů. Další drobné aktualizace, doplněny fotografie – rok 2009 (především severní Morava, západní Čechy, střední Čechy, Český ráj, jižní Čechy, jižní Morava, Slovensko).


Topoľčiansky hrad, duben 2009

www.petr-fabian.cz

Petr Fabian – Fotografie

Petr Fabian, 2000–2024

(V případě zájmu o použití fotografií se ozvěte na p.fabian@seznam.cz.)

Místo pro krátký vzkaz/komentář/připomínku:

Hrady a zříceniny v Čechách – kniha
ukázka ke stažení
Katalog hradů – hlavní strana
O hradech – vývoj hradů v Čechách
Hrady a zříceniny na Slovensku
Staré obrazy hradů
Fotogalerie
Hrady a zříceniny na Moravě a ve Slezsku – kniha
ukázka ke stažení
Mapa hradů, tvrzí a zřícenin v ČR
Mapa hradů, tvrzí a zřícenin v ČR
Typy hradů
Hrady a čeští panovníci
Karlštejn – Johann Venuto podle Quirina Jahna
Slovník pojmů
Knihy o hradech
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích – severní Čechy
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích – severní Čechy (2022)
Romantický zájem o hrady
Třicetiletá válka
Výsledky hlasování o nejhezčí hradní zříceninu (2005):
1. Trosky, 2. Rabí, 3. Házmburk, 4. Landštejn, 5. Gutštejn, 6. Ralsko, 7. Valdek, 8. Helfenburk u Bavorova.

Webarchiv NK

Server hrady-zriceniny.cz je nekomerční, nezávislý a neobsahuje reklamu nebo inzerci.

Většinu fotografií je po domluvě možné využít, zejména pro nekomerční účely, za určitých podmínek i pro přípravu kalendáře nebo ilustraci knižní publikace – p.fabian@seznam.cz.

Pokud byste se Vy nebo Vaše společnost chtěli stát partnery webu, případně byste byli ochotni přispět k jeho zlepšení (webdesign, grafika apod.), ozvěte se.

Holumnica
Slovensko
Neuhaus
Rakousko
Assisi
Itálie
Unspunnen
Švýcarsko
*
České hrady:
www.hrady.cz
www.stredovek.com
cs.wikipedia.org

Slovenské hrady:
www.hrady-zamky.sk
www.hrady.sk
www.slovenskehrady.sk
www.pamiatkynaslovensku.sk
sk.wikipedia.org

Hrady a kaštely na Slovensku
Slovenské hrady – mapa
Hrady a zříceniny v Rakousku
Rakouské hrady – mapa

TOPlist TOPlist

Zaragoza, Aljafería
Panoramatické fotografie