[Hrady – úvodní strana] [Fotogalerie] [Slovník pojmů] [O hradech] [Katalog objektů]

Obrazy (nejen) hradů v proměnách trpělivosti

Malá pocta těm, kdo měli čas – a uměli ho zachytit a žít.

[zpět do galerie]

Friedrich B. Werner (1690–1776)
Friedrich B. Werner (1690–1776)
Karel Postl (1769–1818)
Karel Postl (1769–1818)
F. K. Wolf (1764–1836)
F. K. Wolf (1764–1836)
Antonín Pucherna (1776–1852)
Antonín Pucherna (1776–1852)
Johann Venuto (1746–kolem 1830)
Johann Venuto (1746–kolem 1830)
Josef Šembera (1794–1866)
Josef Šembera (1794–1866)
Vincenc Morstadt (1802–1875)
Vincenc Morstadt (1802–1875)
Thomas Ender (1793–1875)
Thomas Ender (1793–1875)
František Alexandr Heber (1815–1849)
F. A. Heber (1815–1849)
Jan Maloch (1825–1911)
Jan Maloch (1825–1911)
Hugo Ullik (1838–1881)
Hugo Ullik (1838–1881)
August C. Haun (1815–1894), František Kaliwoda (1820–1859)
August C. Haun (1815–1894),
František Kaliwoda (1820–1859)
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích – střední Čechy Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích – jižní Čechy Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích – západní Čechy

Galerie dobových vyobrazení a pohlednic obsahuje zhruba 4950 obrazů a starších pohlednic a fotografií hradů, tvrzí a zámků na našem území. Systematičtěji jsou zastoupeni autoři z období let přibližně 1790–1870, mj. Antonín Balzer (1771–1807), Karel Postl (1769–1818), Antonín Pucherna (1776–1852), Václav A. Berger (1783–1824), Johann Venuto (1746–kolem 1830), František Richter (1774–1860), Josef Šembera (1794–1866), Adolph Kunike (1777–1838), K. H. Mácha (1810–1836), Vincenc Morstadt (1802–1875), Thomas Ender (1793–1875), Karel Brantl (1801–1871), F. A. Heber (1815–1849), Vincenc Kühnel (1805–1873), Karel Würbs (1807–1876), August C. Haun (1815–1894) a František Kaliwoda (1820–1859), Wilhelm Kandler (1816–1896) a další.

[Doplnění v únoru 2018: Friedrich B. Werner (1690–1776), Paulina Schwarzenberg (1774–1810), Karel Huss (1761–1838), Jan Erazim Vocel (1802–1871), Jan Maloch (1825–1911), Ernst Gustav Doerell (1832–1877), Hugo Ullik (1838–1881), Baltazar Kutina (1853–1923); rozsáhlejší aktualizace: F. A. Heber (1815–1849), F. K. Wolf (1764–1836), Karel Brantl (1801–1871), Johann Venuto (1746–kolem 1830), Adolph Kunike (1777–1838).]

Mým záměrem bylo soustředit díla uvedených autorů pokud možno v ucelené a reprezentativní podobě a zároveň ilustrovat proměny vzhledu hradů, zřícenin a dalších památek (vyobrazení jsou řazena i na stránkách jednotlivých objektů z katalogu) i výtvarného vidění a zpracování v čase. Pokud máte a byli byste ochotni poskytnout v elektronické podobě díla těchto nebo dalších autorů, která zde chybí nebo jsou jen v provizorní a nedostatečné kvalitě, budu rád, když se ozvete – p.fabian@seznam.cz.

Některé obrazy a grafiky jsou v galerii duplicitně – buď existují ve více různých provedeních, nebo se liší jejich elektronické obrazy z různých zdrojů a nebylo možné se jednoznačně přiklonit k "lepší" variantě, nebo se mi zjevnou duplicitu nepodařilo odstranit. Stejně tak je možné, že jsem některé objekty chybně identifikoval (zejména v případech, kdy jsem vycházel z německých názvů) nebo nesprávně přiřadil autorství obrazu (litografie), resp. předlohy. Ve všech těchto případech budu rád za upozornění na omyly, které se snažím průběžně opravovat.

Kromě výše uvedených dobových obrazů je zde přibližně 2280 kreseb 520 lokalit od Jana Heřmana, z autorů 20. století pak obrazy hradů od Lubomíra Herce (děkuju za poskytnutí jejich elektronických verzí různým majitelům a sběratelům).
 
POSLEDNÍ AKTUALIZACE V GALERII DOBOVÝCH OBRAZŮ:

květen 2019: V galerii doplněno 56 dobových obrazů (od různých autorů) a pohlednic. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 772 objektů uvedených v katalogu (z celkových 1472).

březen 2019: Doplněno 95 retro kreseb hradů a tvrzí od Jana Heřmana (odkazy jsou aktuálně vloženy u 444 objektů z katalogu).

únor 2019: Upravena struktura galerie podle oblastí – vytvořeny samostatné stránky Vysočina a střední Morava. Doplněno 1050 pohlednic a fotografií 230 hradů a zámků z Moravy, Slezska a východních Čech z různých zdrojů, mj. z webu fotohistorie.cz – děkuju ing. Ivo Petrovi. Pohlednice jsou doplněny na stránky jednotlivých míst z katalogu; odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 742 objektů (z celkových 1360).

leden 2019: Doplněno 735 pohlednic 262 míst z publikací Nakladatelství Baron Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích: Střední Čechy (2014), Jižní Čechy (2016) – děkuju Petru Prášilovi za jejich laskavé poskytnutí. Pohlednice jsou doplněny i na stránky jednotlivých míst z katalogu; odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 652 objektů.

září 2018: Doplněny stránky se soubory rytin z díla F. A. Hebera a vedut Johanna Venuta v abecedním pořadí podle názvu místa (bez ohledu na autora předlohy, resp. charakter objektu). Drobné úpravy v geografickém zařazení lokalit do oblastí (severní/západní Čechy, východní Čechy/Vysočina, Český ráj a Podbezdězí) a časovém určení některých vyobrazení.

srpen/září 2018: Doplněny obrazy Františka Richtera (15 nově zařazených), Wilhelma Kandlera, Karla Liebschera a dalších zhruba 100 dobových vyobrazení, fotografií a pohlednic, odstraněny duplicitní položky. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 542 objektů z katalogu, kresby Jana Heřmana u 431 míst.

srpen 2018: Doplněny stránky s vedutami F. B. Wernera (9 nově zařazených) a Adolpha Kunikeho (46), opraveny některé omyly v určení autorství litografií z Kunikeho díla (Brtnice – chybně uvedeno F. A. Heber, autorem některých litografií byl Jan Řehoř Greger – doplněno). U všech autorů a obrazů přidány linky na stránky jednotlivých objektů v katalogu.

červen 2018: Doplněno 63 retro kreseb hradů a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě.

březen 2018: Upřesněno časové zařazení a autorství několika obrazů (mj. H. Ullik: Střekov, Trosky) – děkuju Oldřichu Dvořákovi. Další drobné aktualizace v souvislosti s rozšířením katalogu objektů. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 473 objektů z katalogu, samostatnou galerii má 37 autorů.

únor 2018: Doplněno 480 obrazů od různých autorů (v některých případech šlo o náhradu skeny v lepší kvalitě), mj. Friedrich B. Werner (1690–1776), Paulina Schwarzenberg (1774–1810), Karel Huss (1761–1838), Jan Erazim Vocel (1802–1871), Jan Maloch (1825–1911), Ernst Gustav Doerell (1832–1877), Hugo Ullik (1838–1881), Baltazar Kutina (1853–1923); rozsáhlejší aktualizace mj. u F. A. Hebera, Karla Brantla a Johanna Venuta.
Sjednoceno řazení dobových obrazů na stránkách jednotlivých objektů (mělo by být zhruba chronologické), opraveny některé chyby v určení autorství rytin nebo předloh a v identifikaci míst (Templštejn kolem 1830, Valdek od H. Ullika), upřesněno autorství předloh u rytin z díla F. A. Hebera, odstraněny některé duplicitní položky.

listopad 2017: Doplněno 45 retro kreseb hradů a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 420 objektů z katalogu, kresby Jana Heřmana u 410 míst.

září 2017: V galerii doplněno 85 dobových obrazů (od různých autorů) a pohlednic.

srpen 2017: Doplněno 78 retro kreseb hradů a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě. Zpřehledněna struktura galerie (zvlášť jsou řazeny kresby hradů a tvrzí).

květen 2017: Upřesněno časové zařazení a autorství (příp. autorství předloh) přibližně u 15 vyobrazení (mj. K. Postl, L. Janscha, K. Liebscher) – děkuju Oldřichu Dvořákovi.

duben 2017: Opraveno mylné připsání obrazu Cornštejna F. A. Heberovi, skutečným autorem je A. Kunike – děkuju Oldřichu Dvořákovi. Doplněny odkazy na dobové obrazy k některým objektům v katalogu, aktuálně jsou vloženy u 371 lokalit.

březen 2017: Doplněno 50 dobových obrazů (od různých autorů) a pohlednic. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 362 objektů z katalogu, kresby Jana Heřmana u 375 míst.

únor 2017: Doplněno 51 retro kreseb hradů a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě.

říjen 2016: Doplnění autorů rytin a předloh u vyobrazení z díla F. A. Hebera. Opravena chybná identifikace Rýzmberku tamtéž (mylně uvedeno Osek–Rýzmburk).

září 2016: Doplněno 78 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě. Zpřehledněno řazení kreseb u jednotlivých objektů, opraveny některé popisky.

srpen 2016: Doplněno 183 vedut od Johanna Venuta a 145 dalších dobových obrazů a grafik, především od F. A. Hebera, K. Brantla, V. Kühnela aj. (v některých případech byly nahrazeny starší soubory v horší kvalitě). Další drobné úpravy v galerii.

červen 2016: Opraveno mylné připsání obrazů Boskovic a Frejštejna A. Kunikemu, skutečným autorem je F. A. Heber, naopak u Bítova, Buchlova, Mikulova, Nového Hrádku a Vranova nad Dyjí jde o litografie A. Kunikeho. Upřesněno časové zařazení některých kreseb W. Kandlera. Za upozornění na chyby a informace děkuju Oldřichu Dvořákovi.

březen 2016: Doplněno 51 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě. Doplněna identifikace 3 zbývajících vedut od Johanna Venuta (Stružná, Lojovice, Červený Hrádek u Kolína) – děkuju Vladimíru Brychovi.

únor 2016: Doplněno 18 obrazů hradů od Lubomíra Herce.

leden 2016: Doplněno 148 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

prosinec 2015: Doplněno několik desítek dobových pohlednic a obrazů (mj. Balzer, Bušek).

říjen 2015: Změněna struktura galerie, většina stávajících obrazů a pohlednic umístěna v lepším rozlišení. Doplněno 1250 obrazů především od autorů z 19. století (Balzer, Postl, Pucherna, Berger, Venuto, Šembera, Morstadt, Ender, Brantl, Kunike, Würbs, Heber, Kühnel, Haun a Kaliwoda, Kandler aj.).

léto 2015: Doplněno 175 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní kresby (doplněny novější skeny v lepší kvalitě).

jaro 2015: Doplněno 438 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana a 7 obrazů hradů od Lubomíra Herce – děkuji Janu Heřmanovi (janherman24@seznam.cz) a anonymnímu dárci za jejich poskytnutí. Zároveň byla upravena struktura galerie Jana Heřmana a odstraněny některé duplicitní záznamy.

zima 2014/15: Doplněno 214 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

zima 2013/14: Doplněno 477 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

zima 2012/13: Doplněno 280 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

jaro 2012: Doplněno 140 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

podzim 2011: Doplněno 370 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana a 7 obrazů hradů od Lubomíra Herce. Děkuji Janu Heřmanovi (janherman24@seznam.cz) a anonymnímu dárci za jejich poskytnutí.

Antonín Balzer (1771–1807)
Antonín Balzer (1771–1807)
Simon Petrus Klotz (1776–1824)
Simon Petrus Klotz (1776–1824)
Paulina Schwarzenberg (1774–1810)
Paulina Schwarzenberg (1774–1810)
Václav Alois Berger (1783–1824)
Václav Alois Berger (1783–1824)
František Richter (1774–1860)
František Richter (1774–1860)
Adolph Kunike (1777–1838)
Adolph Kunike (1777–1838)
Jan Erazim Vocel (1802–1871)
Jan Erazim Vocel (1802–1871)
Karel Brantl (1801–1871)
Karel Brantl (1801–1871)
Vincenc Kühnel (1805–1873)
Vincenc Kühnel (1805–1873)
Karel Würbs (1807–1876)
Karel Würbs (1807–1876)
Wilhelm Kandler (1816–1896)
Wilhelm Kandler (1816–1896)
Baltazar Kutina (1853–1923)
Baltazar Kutina (1853–1923)


Zdroje: František Alexandr Heber: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser (1843–1849)
August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého (1880–1927)
F. A. Borovský, B. Bernau: Čechy. Díl VII. Středohoří (1892)
Básník a země. Památce K. H. Máchy 1836–1936 (1936)
Bohumír Mráz – Karel Hynek Mácha: Hrady spatřené (1988)
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (2000)
Vlček P.: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků (2001)
Úlovec J.: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech I. (A–M) (2003)
Úlovec J.: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech II. (N–Ž) (2005)
Plaček M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí (2007)
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů: Dodatky (2002)
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů: Dodatky 2 (2005)
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů: Dodatky 3 (2008)
Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů: Dodatky 4 (2011)
Plaček M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí: Dodatky (2007)
Krajina starých sídel (katalog výstavy, VK Olomouc) (2015)
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích I: Střední Čechy (2014)
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích II: Jižní Čechy (2016)
informační tabule u jednotlivých objektů
http://www.europeana.eu, http://www.esbirky.cz, https://commons.wikimedia.org, http://www.fotohistorie.cz, http://www.antikvariatbretschneider.cz, http://ender.mtak.hu/ender/, http://www.hrady.cz, http://www.castles.cz, http://hrady.dejiny.cz, http://www.aukro.cz, http://veduta-art.cz, http://www.patriksimon.cz, http://www.libochovice.eu, http://www.philashop.cz, http://www.transars.cz, http://www.postcards.castlecon.cz (stránky už nejsou v provozu)
soukromý archiv
a mnoho dalších dílčích zdrojů
(ne vždy jsem si při vytváření archivu dělal poznámky, pokud jsem tedy některý zdroj neuvedl, budu rád za upozornění)


Petr Fabian, www.hrady-zriceniny.cz, 2000–2019
(p.fabian@seznam.cz)

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – katalog

Fotogalerie
 TOPlist TOPlist