[Hrady – úvodní strana] [Fotogalerie] [Slovník pojmů] [O hradech] [Katalog objektů]

Obrazy (nejen) hradů v proměnách trpělivosti

Malá pocta těm, kdo měli čas – a uměli ho zachytit a žít.

[zpět do galerie]

Galerie dobových vyobrazení a pohlednic obsahuje zhruba 2450 obrazů a starších pohlednic českých a moravských hradů a zámků. Systematičtěji jsou zastoupeni autoři z období let přibližně 1790-1870, mj. Antonín Balzer (1771-1807), Karel Postl (1769-1818), Antonín Pucherna (1776-1852), Václav Alois Berger (1783-1824), Johann Venuto (1746-kolem 1830), Josef Šembera (1794-1866), K. H. Mácha (1810-1836), Vincenc Morstadt (1802-1875), Thomas Ender (1793-1875), Karel Brantl (1801-1871), Adolph Kunike (1777-1838), Karel Würbs (1807-1876), F. A. Heber (1815-1849), Vincenc Kühnel (1805-1873), August C. Haun (1815-1894) a František Kaliwoda (1820-1859), Wilhelm Kandler (1816-1896) a další. Pokud máte a byli byste ochotni poskytnout v elektronické podobě díla těchto nebo dalších autorů, která zde chybí nebo jsou jen v provizorní a nedostatečné kvalitě, budu rád, když se ozvete – p.fabian@seznam.cz.

Některé obrazy a grafiky jsou v galerii duplicitně – buď existují ve více různých provedeních, nebo se liší jejich elektronické obrazy z různých zdrojů a nebylo možné se jednoznačně přiklonit k "lepší" variantě, nebo se mi zjevnou duplicitu nepodařilo odstranit. Stejně tak je možné, že jsem některé objekty chybně identifikoval (zejména v případech, kdy jsem vycházel z německých názvů) nebo nesprávně přiřadil autorství obrazu (litografie), resp. předlohy. Ve všech těchto případech budu rád za upozornění na omyly.

Geograficky je zastoupena především oblast Českého středohoří a severozápadních Čech – ostatní je jen ochutnávka a jinde najdete mnohem víc. Pokud máte staré pohlednice Středohoří a byli byste ochotni je zapůjčit k naskenování, věnovat nebo prodat, dejte mi prosím vědět.

Kromě výše uvedených dobových obrazů zde najdete přibližně 2020 kreseb 480 lokalit od Jana Heřmana, z autorů 20. století pak obrazy hradů od Lubomíra Herce.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE V GALERII DOBOVÝCH OBRAZŮ:

květen 2017: Upřesněno časové zařazení a autorství (příp. autorství předloh) přibližně u 15 vyobrazení (mj. K. Postl, L. Janscha, K. Liebscher) – děkuju Oldřichu Dvořákovi.

duben 2017: Opraveno mylné připsání obrazu Cornštejna F. A. Heberovi, skutečným autorem je A. Kunike – děkuju Oldřichu Dvořákovi. Doplněny odkazy na dobové obrazy k některým objektům v katalogu, aktuálně jsou vloženy u 371 lokalit.

březen 2017: Doplněno 50 dobových obrazů (od různých autorů) a pohlednic. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 362 objektů z katalogu, kresby Jana Heřmana u 375 objektů.

únor 2017: Doplněno 51 retro kreseb hradů a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě.

říjen 2016: Doplnění autorů rytin a předloh u vyobrazení z díla F. A. Hebera. Opravena chybná identifikace Rýzmberku tamtéž (mylně uvedeno Osek–Rýzmburk).

září 2016: Doplněno 78 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě. Zpřehledněno řazení kreseb u jednotlivých objektů, opraveny některé popisky.

srpen 2016: Doplněno 183 vedut od Johanna Venuta a 145 dalších dobových obrazů a grafik, především od F. A. Hebera, K. Brantla, V. Kühnela aj. (v některých případech byly nahrazeny starší soubory v horší kvalitě). Další drobné úpravy v galerii.

červen 2016: Opraveno mylné připsání obrazů Boskovic a Frejštejna A. Kunikemu, skutečným autorem je F. A. Heber, naopak u Bítova, Buchlova, Mikulova, Nového Hrádku a Vranova nad Dyjí jde o litografie A. Kunikeho. Upřesněno časové zařazení některých kreseb W. Kandlera. Za upozornění na chyby a informace děkuju Oldřichu Dvořákovi.

březen 2016: Doplněno 51 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě. Doplněna identifikace 3 zbývajících vedut od Johanna Venuta (Stružná, Lojovice, Červený Hrádek u Kolína) – děkuju Vladimíru Brychovi.

únor 2016: Doplněno 18 obrazů hradů od Lubomíra Herce.

leden 2016: Doplněno 148 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

prosinec 2015: Doplněno několik desítek dobových pohlednic a obrazů (mj. Balzer, Bušek).

říjen 2015: Změněna struktura galerie, většina stávajících obrazů a pohlednic umístěna v lepším rozlišení. Doplněno 1250 obrazů především od autorů z 19. století (Balzer, Postl, Pucherna, Berger, Venuto, Šembera, Morstadt, Ender, Brantl, Kunike, Würbs, Heber, Kühnel, Haun a Kaliwoda, Kandler aj.).

léto 2015: Doplněno 175 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní kresby (doplněny novější skeny v lepší kvalitě).

jaro 2015: Doplněno 438 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana a 7 obrazů hradů od Lubomíra Herce – děkuji Janu Heřmanovi (janherman24@seznam.cz) a anonymnímu dárci za jejich poskytnutí. Zároveň byla upravena struktura galerie Jana Heřmana a odstraněny některé duplicitní záznamy.

zima 2014/15: Doplněno 214 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

zima 2013/14: Doplněno 477 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

zima 2012/13: Doplněno 280 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

jaro 2012: Doplněno 140 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

podzim 2011: Doplněno 370 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana a 7 obrazů hradů od Lubomíra Herce. Děkuji Janu Heřmanovi (janherman24@seznam.cz) a anonymnímu dárci za jejich poskytnutí.


Zdroje: August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého (1880-1927)
F.A. Borovský, B. Bernau: Čechy. Díl VII. Středohoří (1892)
Bohumír Mráz – Karel Hynek Mácha: Hrady spatřené (1988)
Básník a země. Památce K.H. Máchy 1836–1936 (1936)
http://www.europeana.eu, http://www.antikvariatbretschneider.cz, http://www.esbirky.cz, https://commons.wikimedia.org, http://ender.mtak.hu/ender/, http://www.hrady.cz, http://www.castles.cz, http://hrady.dejiny.cz, http://www.aukro.cz, http://veduta-art.cz, http://www.patriksimon.cz, http://www.libochovice.eu, http://www.philashop.cz, http://www.transars.cz, http://www.postcards.castlecon.cz (stránky už nejsou v provozu)
soukromý archiv
a mnoho dalších dílčích zdrojů
(ne vždy jsem si při vytváření archivu dělal poznámky, pokud jsem tedy některý zdroj neuvedl, budu rád za upozornění)


Petr Fabian, http://www.hrady-zriceniny.cz, 2000-2017
(p.fabian@seznam.cz)

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – katalog

Fotogalerie
 TOPlist TOPlist