[Hrady – úvodní strana] [Fotogalerie] [Slovník pojmů] [O hradech] [Katalog objektů]

Obrazy (nejen) hradů v proměnách trpělivosti

Malá pocta těm, kdo měli čas – a uměli ho zachytit a žít.

[zpět do galerie]

Antonín Balzer (1771–1807)
Antonín Balzer (1771–1807)
Simon Petrus Klotz (1776–1824)
Simon Petrus Klotz (1776–1824)
Antonín Pucherna (1776–1852)
Antonín Pucherna (1776–1852)
Johann Venuto (1746–kolem 1830)
Johann Venuto (1746–kolem 1830)
Josef Šembera (1794–1866)
Josef Šembera (1794–1866)
Thomas Ender (1793–1875)
Thomas Ender (1793–1875)
Adolph Kunike (1777–1838)
Adolph Kunike (1777–1838)
František Alexandr Heber (1815–1849)
F. A. Heber (1815–1849)
Wilhelm Kandler (1816–1896)
Wilhelm Kandler (1816–1896)

Galerie dobových vyobrazení a pohlednic obsahuje zhruba 2500 obrazů a starších pohlednic českých a moravských hradů a zámků. Systematičtěji jsou zastoupeni autoři z období let přibližně 1790–1870, mj. Antonín Balzer (1771–1807), Karel Postl (1769–1818), Antonín Pucherna (1776–1852), Václav A. Berger (1783–1824), Johann Venuto (1746–kolem 1830), Josef Šembera (1794–1866), K. H. Mácha (1810–1836), Vincenc Morstadt (1802–1875), Thomas Ender (1793–1875), Karel Brantl (1801–1871), Adolph Kunike (1777–1838), Karel Würbs (1807–1876), F. A. Heber (1815–1849), Vincenc Kühnel (1805–1873), August C. Haun (1815–1894) a František Kaliwoda (1820–1859), Wilhelm Kandler (1816–1896) a další. Pokud máte a byli byste ochotni poskytnout v elektronické podobě díla těchto nebo dalších autorů, která zde chybí nebo jsou jen v provizorní a nedostatečné kvalitě, budu rád, když se ozvete – p.fabian@seznam.cz.

Některé obrazy a grafiky jsou v galerii duplicitně – buď existují ve více různých provedeních, nebo se liší jejich elektronické obrazy z různých zdrojů a nebylo možné se jednoznačně přiklonit k "lepší" variantě, nebo se mi zjevnou duplicitu nepodařilo odstranit. Stejně tak je možné, že jsem některé objekty chybně identifikoval (zejména v případech, kdy jsem vycházel z německých názvů) nebo nesprávně přiřadil autorství obrazu (litografie), resp. předlohy. Ve všech těchto případech budu rád za upozornění na omyly.

Geograficky je zastoupena především oblast Českého středohoří a severozápadních Čech – ostatní je jen ochutnávka a jinde najdete mnohem víc. Pokud máte staré pohlednice Středohoří a byli byste ochotni je zapůjčit k naskenování, věnovat nebo prodat, dejte mi prosím vědět.

Kromě výše uvedených dobových obrazů zde najdete přibližně 2130 kreseb 495 lokalit od Jana Heřmana, z autorů 20. století pak obrazy hradů od Lubomíra Herce.
 
POSLEDNÍ AKTUALIZACE V GALERII DOBOVÝCH OBRAZŮ:

listopad 2017: Doplněno 45 retro kreseb hradů a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 420 objektů z katalogu, kresby Jana Heřmana u 410 objektů.

září 2017: V galerii doplněno 85 dobových obrazů (od různých autorů) a pohlednic.

srpen 2017: Doplněno 78 retro kreseb hradů a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě. Zpřehledněna struktura galerie (zvlášť jsou řazeny kresby hradů a tvrzí).

květen 2017: Upřesněno časové zařazení a autorství (příp. autorství předloh) přibližně u 15 vyobrazení (mj. K. Postl, L. Janscha, K. Liebscher) – děkuju Oldřichu Dvořákovi.

duben 2017: Opraveno mylné připsání obrazu Cornštejna F. A. Heberovi, skutečným autorem je A. Kunike – děkuju Oldřichu Dvořákovi. Doplněny odkazy na dobové obrazy k některým objektům v katalogu, aktuálně jsou vloženy u 371 lokalit.

březen 2017: Doplněno 50 dobových obrazů (od různých autorů) a pohlednic. Odkazy na dobové obrazy jsou aktuálně vloženy u 362 objektů z katalogu, kresby Jana Heřmana u 375 objektů.

únor 2017: Doplněno 51 retro kreseb hradů a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě.

říjen 2016: Doplnění autorů rytin a předloh u vyobrazení z díla F. A. Hebera. Opravena chybná identifikace Rýzmberku tamtéž (mylně uvedeno Osek–Rýzmburk).

září 2016: Doplněno 78 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě. Zpřehledněno řazení kreseb u jednotlivých objektů, opraveny některé popisky.

srpen 2016: Doplněno 183 vedut od Johanna Venuta a 145 dalších dobových obrazů a grafik, především od F. A. Hebera, K. Brantla, V. Kühnela aj. (v některých případech byly nahrazeny starší soubory v horší kvalitě). Další drobné úpravy v galerii.

červen 2016: Opraveno mylné připsání obrazů Boskovic a Frejštejna A. Kunikemu, skutečným autorem je F. A. Heber, naopak u Bítova, Buchlova, Mikulova, Nového Hrádku a Vranova nad Dyjí jde o litografie A. Kunikeho. Upřesněno časové zařazení některých kreseb W. Kandlera. Za upozornění na chyby a informace děkuju Oldřichu Dvořákovi.

březen 2016: Doplněno 51 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana, některé starší skeny nahrazeny novějšími v lepší kvalitě. Doplněna identifikace 3 zbývajících vedut od Johanna Venuta (Stružná, Lojovice, Červený Hrádek u Kolína) – děkuju Vladimíru Brychovi.

únor 2016: Doplněno 18 obrazů hradů od Lubomíra Herce.

leden 2016: Doplněno 148 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

prosinec 2015: Doplněno několik desítek dobových pohlednic a obrazů (mj. Balzer, Bušek).

říjen 2015: Změněna struktura galerie, většina stávajících obrazů a pohlednic umístěna v lepším rozlišení. Doplněno 1250 obrazů především od autorů z 19. století (Balzer, Postl, Pucherna, Berger, Venuto, Šembera, Morstadt, Ender, Brantl, Kunike, Würbs, Heber, Kühnel, Haun a Kaliwoda, Kandler aj.).

léto 2015: Doplněno 175 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana, odstraněny některé duplicitní kresby (doplněny novější skeny v lepší kvalitě).

jaro 2015: Doplněno 438 retro kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana a 7 obrazů hradů od Lubomíra Herce – děkuji Janu Heřmanovi (janherman24@seznam.cz) a anonymnímu dárci za jejich poskytnutí. Zároveň byla upravena struktura galerie Jana Heřmana a odstraněny některé duplicitní záznamy.

zima 2014/15: Doplněno 214 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

zima 2013/14: Doplněno 477 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

zima 2012/13: Doplněno 280 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

jaro 2012: Doplněno 140 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana.

podzim 2011: Doplněno 370 kreseb hradů, zámků a tvrzí od Jana Heřmana a 7 obrazů hradů od Lubomíra Herce. Děkuji Janu Heřmanovi (janherman24@seznam.cz) a anonymnímu dárci za jejich poskytnutí.

Karel Postl (1769–1818)
Karel Postl (1769–1818)
F. K. Wolf (1764–1836)
F. K. Wolf (1764–1836)
Václav Alois Berger (1783–1824)
Václav Alois Berger (1783–1824)
František Richter (1774–1860)
František Richter (1774–1860)
Vincenc Morstadt (1802–1875)
Vincenc Morstadt (1802–1875)
Karel Brantl (1801–1871)
Karel Brantl (1801–1871)
Karel Würbs (1807–1876)
Karel Würbs (1807–1876)
Vincenc Kühnel (1805–1873)
Vincenc Kühnel (1805–1873)
August C. Haun (1815–1894), František Kaliwoda (1820–1859)
August C. Haun (1815–1894),
František Kaliwoda (1820–1859)


Zdroje: August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého (1880–1927)
F.A. Borovský, B. Bernau: Čechy. Díl VII. Středohoří (1892)
Bohumír Mráz – Karel Hynek Mácha: Hrady spatřené (1988)
Básník a země. Památce K. H. Máchy 1836–1936 (1936)
http://www.europeana.eu, http://www.antikvariatbretschneider.cz, http://www.esbirky.cz, https://commons.wikimedia.org, http://ender.mtak.hu/ender/, http://www.hrady.cz, http://www.castles.cz, http://hrady.dejiny.cz, http://www.aukro.cz, http://veduta-art.cz, http://www.patriksimon.cz, http://www.libochovice.eu, http://www.philashop.cz, http://www.transars.cz, http://www.postcards.castlecon.cz (stránky už nejsou v provozu)
soukromý archiv
a mnoho dalších dílčích zdrojů
(ne vždy jsem si při vytváření archivu dělal poznámky, pokud jsem tedy některý zdroj neuvedl, budu rád za upozornění)


Petr Fabian, http://www.hrady-zriceniny.cz, 2000–2018
(p.fabian@seznam.cz)

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – katalog

Fotogalerie
 TOPlist TOPlist